Tuyển dụng Photographer

DNX Productions cần tuyển 1 Photographer với các tiêu chí sau đây: Mô tả công việc (Job Description): Thực hiện các dự án chụp ảnh cưới/sự kiện/thương mại… theo sự phân công công việc của bộ phận quản lý khách hàng (Account Management) Thực hiện chỉnh sửa hậu kỳ các hình ảnh được chụp thông…